shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0477.472.701
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 6 mei 2002
Begindatum:16 april 2002
Naam:ODOO
Naam in het Frans, sinds 17 november 2014
Adres van de zetel: Chaussée de Namur 40 Stratenplan
1367 Ramillies
Sinds 25 februari 2008
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:
081.73.35.01 Sinds 25 februari 2008(1)
E-mail:
fp@openerp.comSinds 25 februari 2008(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 25 februari 2010
Aantal vestigingseenheden (VE): 4  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 8 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 16 mei 2002
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 7 februari 2005
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2002
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  58.290  -  Overige uitgeverijen van software
Sinds 1 oktober 2017
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  62.020 -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 1.364.525,97 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug