shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0477.714.904
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 7 juni 2002
Begindatum:7 juni 2002
Naam:HERFURTH TRAVEL
Naam in het Nederlands, sinds 27 mei 2002
Adres van de zetel: Cassiersstraat 19
2060 Antwerpen
Sinds 27 mei 2002
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 27 mei 2002
Aantal vestigingseenheden (VE): 4  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder d'Hoop ,  Olivier  Sinds 1 januari 2011
Bestuurder Denaux ,  Veerle  Sinds 28 juni 2005
Bestuurder Maldague ,  Vincent  Sinds 28 juni 2005
Gedelegeerd bestuurder Denaux ,  Veerle  Sinds 29 april 2010
Gedelegeerd bestuurder Maldague ,  Vincent  Sinds 27 februari 2013
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 7 mei 2009
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 2005
Onderworpen aan btw
Sinds 1 augustus 2002
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  79.110  -  Reisbureaus
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  79.110 -  Reisbureaus
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 1.115.977,84 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug