shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0501.516.427
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 19 november 2012
Begindatum:19 november 2012
Naam:BEG Partner
Naam in het Frans, sinds 19 november 2012
Adres van de zetel: Rue Jean Philippe 27 Stratenplan
1380 Lasne
Sinds 19 november 2012
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 19 november 2012
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Beghin ,  Olivier  Sinds 19 november 2012
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 23 november 2012
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 december 2012
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 23 november 2012
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  64.200  -  Holdings
Sinds 1 december 2012
BTW 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 1 december 2012
BTW 2008  77.330  -  Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers
Sinds 1 december 2012
BTW 2008  82.110  -  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
Sinds 1 december 2012
BTW 2008  82.190  -  Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren
Sinds 1 december 2012
BTW 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 1 december 2012
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering september
Einddatum boekjaar 31 maart
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug