shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0508.449.056
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 6 december 2012
Begindatum:6 december 2012
Naam:ALLIA INSURANCE BROKERS
Naam in het Nederlands, sinds 30 juni 2014
Afkorting: ALLIA
Naam in het Nederlands, sinds 30 juni 2014
Adres van de zetel: Kwadestraat 157 Stratenplan  bus 51
8800 Roeselare
Extra adresinfo: Accent Business Park
Sinds 30 juni 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 6 december 2012
Aantal vestigingseenheden (VE): 7  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 7 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 20 juli 2015
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 2014
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 augustus 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 20 juli 2015
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  66.220  -  Verzekeringsagenten en -makelaars
Sinds 30 juni 2014
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  66.220 -  Verzekeringsagenten en -makelaars
Sinds 1 juli 2014
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 17.325.000 EUR
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar6 december 2012
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2013
 
 
Linken tussen entiteiten
0404.482.872 (Allia Insurance Brokers)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 juni 2014
0869.919.259 (EXCEL & Co)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 16 januari 2020
0445.251.873 (ASSUMAX)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 3 maart 2021
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug