shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0567.825.429
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 14 november 2014
Begindatum:5 november 2014
Naam:RANSY ENTREPRISES
Naam in het Frans, sinds 5 november 2014
Adres van de zetel: De Frélaan 229 Stratenplan
1180 Ukkel
Sinds 5 november 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:
www.parquetransy.com Sinds 15 november 2014(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (2)
Sinds 5 november 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Ransy ,  Freddy  Sinds 5 november 2014
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 5 december 2014
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 5 december 2014
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 5 december 2014
 
Elektrotechniek
Sinds 5 december 2014
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 december 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Ambachtsman
Sinds 6 december 2016
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 5 december 2014
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 5 december 2014
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 5 december 2014
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 5 december 2014
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  43.332  -  Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout
Sinds 5 november 2014
BTW 2008  42.220  -  Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
Sinds 5 november 2014
BTW 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 5 november 2014
BTW 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 5 november 2014
BTW 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 5 november 2014
BTW 2008  43.299  -  Overige bouwinstallatie, n.e.g.
Sinds 5 november 2014
BTW 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 5 november 2014
BTW 2008  43.995  -  Restaureren van bouwwerken
Sinds 5 november 2014
BTW 2008  46.190  -  Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
Sinds 5 november 2014
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 5 november 2014
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Gewone commanditaire vennootschap" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Commanditaire vennootschap".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug