shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0643.971.914
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 22 oktober 2015
Begindatum:22 oktober 2015
Naam:KATTENADVIES
Naam in het Nederlands, sinds 22 oktober 2015
Adres van de zetel: Troonstraat 60   bus 107
8400 Oostende
Sinds 22 oktober 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Internationale vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 22 oktober 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Duffeleer ,  Stefaan  Sinds 22 oktober 2015
Bestuurder Van Duyse ,  Raf  Sinds 22 oktober 2015
Gedelegeerd bestuurder Van Duyse ,  Raf  Sinds 22 oktober 2015
Voorzitter Van Duyse ,  Raf  Sinds 22 oktober 2015
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  96.094  -  Africhten van huisdieren
Sinds 1 januari 2016
Btw 2008  96.093  -  Diensten in verband met de verzorging van huisdieren, m.u.v. veterinaire diensten
Sinds 1 januari 2016
Btw 2008  96.099  -  Overige persoonlijke diensten
Sinds 1 januari 2016
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug