shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0648.801.623
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 februari 2016
Begindatum:18 februari 2016
Naam:Air Belgium
Naam in het Frans, sinds 18 februari 2016
Adres van de zetel: Rue Emile Francqui 7 Stratenplan
1435 Mont-Saint-Guibert
Sinds 14 juni 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 18 februari 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 12 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 27 april 2016
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 april 2016
Onderworpen aan BTW
Sinds 18 februari 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 27 april 2016
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  51.100  -  Personenvervoer door de lucht
Sinds 18 februari 2016
BTW 2008  46.190  -  Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
Sinds 18 februari 2016
BTW 2008  52.230  -  Diensten in verband met de luchtvaart
Sinds 18 februari 2016
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  51.100 -  Personenvervoer door de lucht
Sinds 1 april 2016
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 28.237.670 EUR
Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug