shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0663.944.907
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 2 december 2016
Begindatum:2 december 2016
Naam:Kestemont, Brenda
Sinds 2 december 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@brendakestemont.comSinds 2 december 2016(1)
Webadres:
www.brendakestemont.com Sinds 2 december 2016(1)
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Kestemont ,  Brenda  Sinds 2 december 2016
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 2 december 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 2 december 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Ambachtsman
Sinds 17 april 2018
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 2 december 2016
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  32.123  -  Vervaardiging van sieraden
Sinds 2 december 2016
Btw 2008  47.770  -  Detailhandel in uurwerken en sieraden in gespecialiseerde winkels
Sinds 2 december 2016
Btw 2008  47.910  -  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
Sinds 2 december 2016
Btw 2008  85.599  -  Overige vormen van onderwijs
Sinds 1 maart 2023
Btw 2008  95.250  -  Reparatie van uurwerken en sieraden
Sinds 2 december 2016
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug