shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0719.638.050
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 31 januari 2019
Begindatum:31 januari 2019
Naam:GROSDENT MAXIMILIEN
Naam in het Frans, sinds 31 januari 2019
Adres van de zetel: Avenue Jehin Deschamps 3
4900 Spa
Sinds 31 januari 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 19 juni 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Grosdent ,  Maximilien  Sinds 19 juni 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Restaurateur of traiteur-banketaannemer
Sinds 14 februari 2019
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 14 februari 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 maart 2019
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 14 februari 2019
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid restaurateur / traiteur-banketaannemer
Sinds 14 februari 2019
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 14 februari 2019
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  56.101  -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 1 februari 2019
Btw 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 1 februari 2019
Btw 2008  56.210  -  Catering
Sinds 1 februari 2019
Btw 2008  56.290  -  Overige eetgelegenheden
Sinds 1 februari 2019
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  56.101 -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 1 maart 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar28 januari 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug