shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0743.525.784
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 7 februari 2020
Begindatum:7 februari 2020
Naam:GDW Leys
Naam in het Nederlands, sinds 7 februari 2020
Adres van de zetel: Leopold II-laan 130
8000 Brugge
Sinds 7 februari 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 7 februari 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0894.481.837   Sinds 7 februari 2020
Vaste vertegenwoordiger Leys ,  Axel  (0894.481.837)   Sinds 7 februari 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juni 2020
Onderworpen aan btw
Sinds 11 februari 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 19 februari 2020
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  69.103  -  Activiteiten van deurwaarders
Sinds 11 februari 2020
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  69.103 -  Activiteiten van deurwaarders
Sinds 1 juni 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 oktober 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug