shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0744.757.486
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 5 maart 2020
Begindatum:5 maart 2020
Naam:Heran Partners
Naam in het Nederlands, sinds 5 maart 2020
Adres van de zetel: Amerikalei 64 Stratenplan  bus 5
2000 Antwerpen
Sinds 5 maart 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@heranpartners.comSinds 5 maart 2020
Webadres:
www.heranpartners.com Sinds 5 maart 2020
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 5 maart 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Vandersmissen ,  Katleen  Sinds 5 maart 2020
Bestuurder Vereecken ,  Annie  Sinds 5 maart 2020
Bestuurder Verrelst ,  Herman  Sinds 5 maart 2020
Persoon belast met dagelijks bestuur Vandersmissen ,  Katleen  Sinds 5 maart 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 april 2021
Onderworpen aan btw
Sinds 1 mei 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 19 mei 2020
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  64.200  -  Holdings
Sinds 1 april 2021
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  64.200 -  Holdings
Sinds 1 april 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar5 maart 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug