shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0807.969.220
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 25 november 2008
Begindatum:25 november 2008
Naam:VANNEC
Naam in het Nederlands, sinds 25 november 2008
Adres van de zetel: Kortrijksestraat 443A Stratenplan
8020 Oostkamp
Extra adresinfo: loods F
Sinds 24 juni 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 26 november 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Vanderschaeghe ,  Franky  Sinds 25 november 2008
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 28 november 2008
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 18 maart 2015
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 4 december 2014
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 4 december 2014
 
Elektrotechniek
Sinds 15 juli 2016
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 3 april 2014
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 december 2008
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 18 maart 2015
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 18 maart 2015
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 18 maart 2015
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 1 april 2015
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  42.220  -  Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
Sinds 1 december 2008
BTW 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 december 2008
BTW 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 december 2008
BTW 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 december 2008
BTW 2008  46.130  -  Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
Sinds 1 december 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  43.320 -  Schrijnwerk
Sinds 3 april 2014
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 30.000 EUR
Jaarvergadering september
Einddatum boekjaar 31 maart
Begindatum uitzonderlijk boekjaar15 november 2008
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2009
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug