shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0831.225.860
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 19 november 2010
Begindatum:19 november 2010
Naam:Brulex
Naam in het Nederlands, sinds 19 november 2010
Adres van de zetel: Waterstraat 30 Stratenplan
8902 Ieper
Sinds 19 november 2010
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 19 november 2010
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Vaste vertegenwoordiger Brutsaert ,  Koen  (0831.214.477)   Sinds 19 november 2010
Zaakvoerder (2)0831.214.477   Sinds 19 november 2010
Zaakvoerder (2) Brutsaert ,  Bo  Sinds 2 januari 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 15 januari 2011
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2011
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 januari 2011
BTW 2008  01.500  -  Gemengd bedrijf
Sinds 29 december 2016
BTW 2008  01.610  -  Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen
Sinds 29 december 2016
BTW 2008  77.310  -  Verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen
Sinds 29 december 2016
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug