shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0860.165.613
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 augustus 2003
Begindatum:21 augustus 2003
Maatschappelijke Naam:STOUVENAKERS VELO, MOTO, CYCLE
Benaming in het Frans, sinds 26 juni 2003
Adres van de maatschappelijke zetel: Rue Jules Stiernet(OM) 122 Stratenplan
4252 Geer
Sinds 26 juni 2003
Telefoonnummer:
019588518 Sinds 26 juni 2003
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 26 juni 2003
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Stouvenakers ,  Dieudonné  Sinds 21 augustus 2003
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 21 augustus 2003
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 september 2003
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  47.785  -  Detailhandel in fietsen in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  45.402  -  Detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  95.290  -  Reparatie van andere consumentenartikelen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug