shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0864.755.790
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 16 april 2004
Begindatum:16 april 2004
Maatschappelijke Naam:MEAUNET
Benaming in het Frans, sinds 16 april 2004
Adres van de maatschappelijke zetel: Eugène Flageyplein 18 Stratenplan
1050 Elsene
Sinds 1 september 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 16 april 2004
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder0453.672.265   Sinds 2 februari 2015
Bestuurder Bonnet ,  Hubert  Sinds 16 april 2004
Bestuurder Bonnet ,  Ingrid  Sinds 16 april 2004
Vast vertegenwoordiger rechtspersoon Evers ,  Christophe  (0453.672.265)   Sinds 2 februari 2015
Gedelegeerd bestuurder Bonnet ,  Ingrid  Sinds 16 april 2004
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 16 april 2004
 
 
 
Hoedanigheden
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 250.000 EUR
Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 september
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Activiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug