shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0887.632.449
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 maart 2007
Begindatum:1 maart 2007
Naam:IN VITRO GMBH
Naam in het Frans, sinds 9 augustus 2013
Adres van de zetel: STEINWEG 3-5
60313 FRANKFURT AM MAIN
Duitsland (Bondsrep.)
Sinds 20 oktober 2015
Telefoonnummer:
049/02131750330 Sinds 20 oktober 2015(1)
Faxnummer:
049/02131750339 Sinds 20 oktober 2015(1)
E-mail:
info_europe@bioreclamationivt.comSinds 20 oktober 2015(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Buitenlandse entiteit
Sinds 1 maart 2007
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 22 juni 2015
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 2013
Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 2007
Onderworpen aan de belasting van niet-inwoner
Sinds 1 maart 2007
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 22 juni 2015
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  46.460  -  Groothandel in farmaceutische producten
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  71.209 -  Overige technische testen en toetsen
Sinds 1 juli 2013
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug