shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0892.926.966
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 19 oktober 2007
Begindatum:19 oktober 2007
Naam:Vila Productions
Naam in het Nederlands, sinds 10 oktober 2007
Adres van de zetel: Kleinhoefstraat 5   bus 12
2440 Geel
Sinds 15 februari 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (1)
Sinds 4 januari 2013
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Engelen ,  Hans  Sinds 10 oktober 2007
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 10 oktober 2007
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  18.200  -  Reproductie van opgenomen media
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  47.430  -  Detailhandel in audio- en videoapparatuur in gespecialiseerde winkels
Sinds 28 juli 2008
Btw 2008  77.292  -  Verhuur en lease van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur
Sinds 28 juli 2008
Btw 2008  90.041  -  Exploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 oktober 2007
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2008
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Gewone commanditaire vennootschap" worden gelezen als zijnde "Commanditaire vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug