shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0893.458.387
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 14 november 2007
Begindatum:14 november 2007
Naam:Ghislain, Daniël
Sinds 14 november 2007
Telefoonnummer:
09/361.11.69 Sinds 14 november 2007(1)
Faxnummer:
09/361.11.69 Sinds 14 november 2007(1)
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Ghislain ,  Daniël  Sinds 14 november 2007
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 3 september 2009
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 december 2007
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  01.110  -  Teelt van granen (m.u.v. rijst), peulgewassen en oliehoudende zaden
Sinds 2 november 2009
Btw 2008  01.610  -  Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen
Sinds 2 november 2009
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug