shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0893.466.703
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 12 november 2007
Begindatum:12 november 2007
Naam:JOZEF VANDEN BUVERIE EN CO
Naam in het Nederlands, sinds 12 november 2007
Adres van de zetel: Spildoornstraat 16
8792 Waregem
Sinds 12 november 2007
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 12 november 2007
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Vanden Buverie ,  Dirk  Sinds 12 november 2007
Bestuurder Vanden Buverie ,  Patrick  Sinds 12 november 2007
Gedelegeerd bestuurder Vanden Buverie ,  Dirk  Sinds 12 november 2007
Gedelegeerd bestuurder Vanden Buverie ,  Patrick  Sinds 12 november 2007
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 14 april 2008
 
Ruwbouw
Sinds 14 april 2008
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2009
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2008
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 26 maart 2010
Btw 2008  23.630  -  Vervaardiging van stortklare beton
Sinds 17 oktober 2017
Btw 2008  42.110  -  Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  42.212  -  Bouw van rioleringen
Sinds 26 maart 2010
Btw 2008  42.219  -  Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen, n.e.g.
Sinds 26 maart 2010
Btw 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 26 maart 2010
Btw 2008  77.320  -  Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw
Sinds 26 maart 2010
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  42.110 -  Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 1 januari 2009
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 600.000,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug