shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0895.938.619
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 februari 2008
Begindatum:21 februari 2008
Naam:KONINKLIJKE VOETBALVERENIGING OOSTENDE
Naam in het Nederlands, sinds 21 februari 2008
Afkorting: KV OOSTENDE
Naam in het Nederlands, sinds 21 februari 2008
Commerciële Naam:KVO
Naam in het Nederlands, sinds 24 juni 2019
Adres van de zetel: Leopold Van Tyghemlaan 62
8400 Oostende
Sinds 21 februari 2008
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@kvo.beSinds 24 juni 2019
Webadres:
www.kvo.be Sinds 24 juni 2019
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 21 februari 2008
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 6 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 28 mei 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 2009
Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 2008
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 12 augustus 2014
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  93.121  -  Activiteiten van voetbalclubs
Sinds 1 maart 2008
Btw 2008  56.101  -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 1 maart 2008
Btw 2008  73.110  -  Reclamebureaus
Sinds 1 maart 2008
Btw 2008  78.300  -  Andere vormen van arbeidsbemiddeling
Sinds 1 maart 2008
Btw 2008  93.110  -  Exploitatie van sportaccommodaties
Sinds 1 maart 2008
Btw 2008  93.199  -  Overige sportactiviteiten, n.e.g.
Sinds 1 maart 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  93.121 -  Activiteiten van voetbalclubs
Sinds 1 juli 2009
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 31.983.851,00 EUR
Jaarvergadering oktober
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug