shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0998.507.211
(Dit ondernemingsnummer vervangt 0850.910.427 afgesloten sinds 20/12/2018)
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 31 december 1993
Begindatum:31 december 1993
Naam:Ambassade van de Republiek Argentinië
Naam in het Nederlands, sinds 16 januari 1995
Ambassade de la République Argentine
Naam in het Frans, sinds 16 januari 1995
Adres van de zetel: Louizalaan 283   bus 2
1050 Brussel
Extra adresinfo: Louise Centre 3ème étage
Sinds 1 februari 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Buitenlandse of internationale publieke organisatie
Sinds 16 januari 1995
Aantal vestigingseenheden (VE): 0
 
 

Functies

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2019
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  99.000 -  Extraterritoriale organisaties en lichamen
Sinds 1 januari 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering januari
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Dit ondernemingsnummer vervangt 0850.910.427 afgesloten sinds 20/12/2018
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
0998.507.211 0850.910.427

Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
0998.507.211

Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
0998.507.211 0850.910.427

Werkgeversrepertorium
0998.507.211

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug