shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen

Ondernemingsnummer:0523.779.709
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.071.693.039
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:23 mei 1995
Naam van de vestigingseenheid: B&B De Hulst
Naam in het Nederlands, sinds 1 mei 2013
Adres van de vestigingseenheid:
Hulstsestraat   1 Stratenplan
8870   Izegem
Sinds 1 oktober 2003
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Toelatingen

Toelatingen ingeschreven bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)?  Klik hier
 
 

Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)

Hoofdactiviteit: 41.101 - Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 1 januari 2008
Hoofdactiviteit: 41.102 - Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
Sinds 1 januari 2008
Hoofdactiviteit: 42.11001 - Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails)
Sinds 1 januari 2008
Hoofdactiviteit: 42.990 - Bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g.
Sinds 1 januari 2021
Hoofdactiviteit: 42.99001 - Bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enz.
Sinds 1 januari 2008
Hoofdactiviteit: 43.110 - Slopen
Sinds 1 januari 2021
Hoofdactiviteit: 43.11001 - Slopen van gebouwen en andere bouwwerken
Sinds 1 januari 2021
Hoofdactiviteit: 43.120 - Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 1 januari 2021
Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 1 januari 2008
Hoofdactiviteit: 43.12003 - Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen
Sinds 1 januari 2021
Hoofdactiviteit: 43.12004 - Drainage van land- en bosbouwgrond
Sinds 1 januari 2021
Hoofdactiviteit: 43.99402 - Uitvoeren van voegwerken
Sinds 1 januari 2008
Hoofdactiviteit: 43.99601 - Chapewerken
Sinds 1 januari 2008
Hoofdactiviteit: 55.20902 - Overige accomodaties voor kortstondig verblijf, n.e.g.
Sinds 1 mei 2013
Hoofdactiviteit: 81.30002 - Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)

Hoofdactiviteit: 81.300 - Landschapsverzorging
Sinds 6 mei 2019
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.