shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen

Ondernemingsnummer:0655.987.442
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.253.446.392
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:8 juni 2016
Naam van de vestigingseenheid: PARAMAX
Naam in het Frans, sinds 8 juni 2016
Adres van de vestigingseenheid:
Boulevard des Gérardchamps   22 Stratenplan bus 1ét.
4800   Verviers
Sinds 8 juni 2016
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)

Hoofdactiviteit: 25.62001 - Boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen, vlakken, zagen, slijpen, lassen, enz. van metalen stukken
Sinds 8 juni 2016
Hoofdactiviteit: 42.110 - Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 8 juni 2016
Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 8 juni 2016
Hoofdactiviteit: 43.12003 - Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen
Sinds 8 juni 2016
Hoofdactiviteit: 43.12004 - Drainage van land- en bosbouwgrond
Sinds 8 juni 2016
Hoofdactiviteit: 43.12011 - Ruimen van bouwterreinen
Sinds 8 juni 2016
Hoofdactiviteit: 43.13001 - Proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische, geologische of andere doeleinden
Sinds 8 juni 2016
Hoofdactiviteit: 43.13002 - Uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties
Sinds 8 juni 2016
Hoofdactiviteit: 43.291 - Isolatiewerkzaamheden
Sinds 8 juni 2016
Hoofdactiviteit: 43.39001 - Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
Sinds 8 juni 2016
Hoofdactiviteit: 43.39002 - Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g
Sinds 8 juni 2016
Hoofdactiviteit: 43.99201 - Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
Sinds 8 juni 2016
Hoofdactiviteit: 43.99402 - Uitvoeren van voegwerken
Sinds 8 juni 2016
Hoofdactiviteit: 43.99904 - Monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
Sinds 8 juni 2016
Hoofdactiviteit: 43.99906 - Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
Sinds 8 juni 2016
Hoofdactiviteit: 81.30001 - Snoeien van bomen en heggen
Sinds 8 juni 2016
Hoofdactiviteit: 81.30002 - Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
Sinds 8 juni 2016
 
 

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.