shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen

Ondernemingsnummer:0693.919.885
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.274.409.676
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:4 april 2018
Naam van de vestigingseenheid: DAHM MARCEL
Naam in het Duits, sinds 4 april 2018
Adres van de vestigingseenheid:
Buchenberg,Rodt   11
4780   Sankt Vith
Sinds 4 april 2018
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)

Hoofdactiviteit: 42.11001 - Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails)
Sinds 4 april 2018
Hoofdactiviteit: 42.91101 - Uitvoeren van baggerwerken
Sinds 4 april 2018
Hoofdactiviteit: 42.91102 - Ruimen van waterlopen, sloten, enz.
Sinds 4 april 2018
Hoofdactiviteit: 42.99011 - Grondverkavelingen
Sinds 4 april 2018
Hoofdactiviteit: 42.99012 - Ruilverkavelingen
Sinds 4 april 2018
Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 4 april 2018
Hoofdactiviteit: 43.12004 - Drainage van land- en bosbouwgrond
Sinds 4 april 2018
Hoofdactiviteit: 43.12011 - Ruimen van bouwterreinen
Sinds 4 april 2018
Hoofdactiviteit: 43.13001 - Proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische, geologische of andere doeleinden
Sinds 4 april 2018
Hoofdactiviteit: 43.13002 - Uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties
Sinds 4 april 2018
Hoofdactiviteit: 45.20101 - Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 4 april 2018
Hoofdactiviteit: 46.130 - Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
Sinds 4 april 2018
Hoofdactiviteit: 46.14002 - Handelsbemiddeling in machines voor de bouwnijverheid
Sinds 4 april 2018
Hoofdactiviteit: 46.14003 - Handelsbemiddeling in naai- en breimachines
Sinds 4 april 2018
Hoofdactiviteit: 81.300 - Landschapsverzorging
Sinds 4 april 2018
 
 

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.