shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen

Ondernemingsnummer:0719.757.024
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.284.635.951
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:4 februari 2019
Naam van de vestigingseenheid: Poetsbedrijf Kortrijk
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 14 mei 2019
Afbraakwerken en grondwerken
Naam in het Nederlands, sinds 4 februari 2019
Adres van de vestigingseenheid:
Filips van de Elzaslaan(Kor)   26 Stratenplan
8500   Kortrijk
Sinds 4 februari 2019
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
mariusfarcas4@gmail.comSinds 4 februari 2019
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)

Hoofdactiviteit: 39.000 - Sanering en ander afvalbeheer
Sinds 4 februari 2019
Hoofdactiviteit: 43.110 - Slopen
Sinds 4 februari 2019
Hoofdactiviteit: 43.11001 - Slopen van gebouwen en andere bouwwerken
Sinds 4 februari 2019
Hoofdactiviteit: 43.120 - Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 4 februari 2019
Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 4 februari 2019
Hoofdactiviteit: 43.12002 - Geschikt maken van terreinen voor mijnbouw : verwijderen van deklagen en overige werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning
Sinds 4 februari 2019
Hoofdactiviteit: 43.12003 - Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen
Sinds 4 februari 2019
Hoofdactiviteit: 43.12004 - Drainage van land- en bosbouwgrond
Sinds 4 februari 2019
Hoofdactiviteit: 43.12011 - Ruimen van bouwterreinen
Sinds 4 februari 2019
Hoofdactiviteit: 49.420 - Verhuisbedrijven
Sinds 4 februari 2019
Hoofdactiviteit: 81.220 - Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 14 mei 2019
Hoofdactiviteit: 81.22001 - Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen : kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enz.
Sinds 14 mei 2019
Hoofdactiviteit: 81.22002 - Lappen van ramen
Sinds 14 mei 2019
Hoofdactiviteit: 81.290 - Andere reinigingsactiviteiten
Sinds 14 mei 2019
Hoofdactiviteit: 81.29002 - Reinigen van treinen, bussen, vliegtuigen, schepen, enz., inclusief olietankers
Sinds 14 mei 2019
 
 

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.