shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen
Ondernemingsnummer:0722.633.964
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.288.227.327
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:14 maart 2019
Naam van de vestigingseenheid: MF TEAM CONSTRUCT SCS
Naam in het Frans, sinds 14 maart 2019
Adres van de vestigingseenheid:
Rue des Cailloux, Franière   2 Stratenplan
5150   Floreffe
Sinds 14 maart 2019
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)
Hoofdactiviteit: 33.110 - Reparatie van producten van metaal
Sinds 14 maart 2019
Hoofdactiviteit: 36.000 - Winning, behandeling en distributie van water
Sinds 14 maart 2019
Hoofdactiviteit: 41.101 - Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 14 maart 2019
Hoofdactiviteit: 41.102 - Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
Sinds 14 maart 2019
Hoofdactiviteit: 41.201 - Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 14 maart 2019
Hoofdactiviteit: 41.202 - Algemene bouw van kantoorgebouwen
Sinds 14 maart 2019
Hoofdactiviteit: 41.203 - Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 14 maart 2019
Hoofdactiviteit: 42.110 - Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 14 maart 2019
Hoofdactiviteit: 42.130 - Bouw van bruggen en tunnels
Sinds 14 maart 2019
Hoofdactiviteit: 42.212 - Bouw van rioleringen
Sinds 14 maart 2019
Hoofdactiviteit: 42.219 - Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen, n.e.g.
Sinds 14 maart 2019
Hoofdactiviteit: 43.110 - Slopen
Sinds 14 maart 2019
Hoofdactiviteit: 43.120 - Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 14 maart 2019
Hoofdactiviteit: 43.130 - Proefboren en boren
Sinds 14 maart 2019
Hoofdactiviteit: 43.291 - Isolatiewerkzaamheden
Sinds 14 maart 2019
Hoofdactiviteit: 43.29901 - Installatie van stores en zonneschermen
Sinds 14 maart 2019
Hoofdactiviteit: 43.29903 - Overige installaties (inclusief accessoires), n.e.g.
Sinds 14 maart 2019
Hoofdactiviteit: 43.29904 - Algemene bouwinstallatie
Sinds 14 maart 2019
Hoofdactiviteit: 43.29912 - Installatie van antennes en bliksemafleiders
Sinds 14 maart 2019
Hoofdactiviteit: 43.390 - Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 14 maart 2019
Hoofdactiviteit: 43.910 - Dakwerkzaamheden
Sinds 14 maart 2019
Hoofdactiviteit: 43.991 - Waterdichtingswerken van muren
Sinds 14 maart 2019
Hoofdactiviteit: 43.992 - Gevelreiniging
Sinds 14 maart 2019
Hoofdactiviteit: 43.993 - Bouw van sierschouwen en open haarden
Sinds 14 maart 2019
Hoofdactiviteit: 43.994 - Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 14 maart 2019
Hoofdactiviteit: 43.995 - Restaureren van bouwwerken
Sinds 14 maart 2019
Hoofdactiviteit: 43.999 - Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 14 maart 2019
Hoofdactiviteit: 81.100 - Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen
Sinds 14 maart 2019
Hoofdactiviteit: 81.210 - Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 14 maart 2019
Hoofdactiviteit: 81.220 - Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 14 maart 2019
Hoofdactiviteit: 81.290 - Andere reinigingsactiviteiten
Sinds 14 maart 2019
Hoofdactiviteit: 81.300 - Landschapsverzorging
Sinds 14 maart 2019
 
 

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.