shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen

Ondernemingsnummer:0724.914.454
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.287.733.320
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:11 april 2019
Naam van de vestigingseenheid: STANIMIR YANKOV ALEKOV
Naam in het Nederlands, sinds 11 april 2019
Adres van de vestigingseenheid:
Matrozenstraat   14 Stratenplan
9000   Gent
Sinds 11 april 2019
Doorgehaald adres sinds 20 januari 2020(1)
Telefoonnummer:
0465448709 Sinds 11 april 2019
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
stanimir1970@gmail.comSinds 11 april 2019
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten Nacebel-code versie 2008(2)

Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 11 april 2019
Hoofdactiviteit: 43.12011 - Ruimen van bouwterreinen
Sinds 11 april 2019
Hoofdactiviteit: 43.21102 - Installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen
Sinds 11 april 2019
Hoofdactiviteit: 43.291 - Isolatiewerkzaamheden
Sinds 11 april 2019
Hoofdactiviteit: 43.29101 - Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
Sinds 11 april 2019
Hoofdactiviteit: 43.29102 - Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
Sinds 11 april 2019
Hoofdactiviteit: 43.39001 - Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
Sinds 11 april 2019
Hoofdactiviteit: 43.992 - Gevelreiniging
Sinds 11 april 2019
Hoofdactiviteit: 43.99201 - Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
Sinds 11 april 2019
Hoofdactiviteit: 43.99402 - Uitvoeren van voegwerken
Sinds 11 april 2019
Hoofdactiviteit: 81.210 - Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 11 april 2019
Hoofdactiviteit: 81.220 - Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 11 april 2019
Hoofdactiviteit: 81.22001 - Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen : kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enz.
Sinds 11 april 2019
Hoofdactiviteit: 81.22002 - Lappen van ramen
Sinds 11 april 2019
Hoofdactiviteit: 81.22003 - Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen
Sinds 11 april 2019
Hoofdactiviteit: 81.300 - Landschapsverzorging
Sinds 11 april 2019
Hoofdactiviteit: 81.30001 - Snoeien van bomen en heggen
Sinds 11 april 2019
Hoofdactiviteit: 81.30002 - Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
Sinds 11 april 2019
 
 

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.