shadow

Opgelet ! Deze vestigingseenheid werd stopgezet. De getoonde gegevens weerspiegelen de toestand op het moment van stopzetting van de vestigingseenheid.

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen

Ondernemingsnummer:0729.598.267
Status van de entiteit:Stopgezet
Nummer van de vestigingseenheid:2.290.515.141
Status van de vestigingseenheid:Stopgezet
Sinds 8 december 2020
Begindatum:1 juli 2019
Naam van de vestigingseenheid: Arno Blancke
Naam in het Nederlands, sinds 1 juli 2019
Adres van de vestigingseenheid:
Pastorijstraat   29
8700   Tielt
Sinds 1 juli 2019
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)

Hoofdactiviteit: 25.11001 - Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw
Sinds 1 juli 2019
Hoofdactiviteit: 25.11003 - Vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal : bouwketen, modulaire tentoonstellingselementen, telefooncellen, enz.
Sinds 1 juli 2019
Hoofdactiviteit: 33.12011 - Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden
Sinds 1 juli 2019
Hoofdactiviteit: 42.11001 - Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails)
Sinds 1 juli 2019
Hoofdactiviteit: 42.21901 - Boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten
Sinds 1 juli 2019
Hoofdactiviteit: 42.22002 - Aanleg van telecommunicatielijnen en -netten
Sinds 1 juli 2019
Hoofdactiviteit: 43.120 - Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 1 juli 2019
Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 1 juli 2019
Hoofdactiviteit: 43.12011 - Ruimen van bouwterreinen
Sinds 1 juli 2019
Hoofdactiviteit: 43.130 - Proefboren en boren
Sinds 1 juli 2019
Hoofdactiviteit: 43.21102 - Installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen
Sinds 1 juli 2019
Hoofdactiviteit: 43.291 - Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 juli 2019
Hoofdactiviteit: 43.29101 - Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
Sinds 1 juli 2019
Hoofdactiviteit: 43.29102 - Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
Sinds 1 juli 2019
Hoofdactiviteit: 43.29103 - Isolatie van koelkamers en -pakhuizen
Sinds 1 juli 2019
Hoofdactiviteit: 43.29901 - Installatie van stores en zonneschermen
Sinds 1 juli 2019
Hoofdactiviteit: 43.29904 - Algemene bouwinstallatie
Sinds 1 juli 2019
Hoofdactiviteit: 43.29912 - Installatie van antennes en bliksemafleiders
Sinds 1 juli 2019
Hoofdactiviteit: 43.341 - Schilderen van gebouwen
Sinds 1 juli 2019
Hoofdactiviteit: 43.34101 - Schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen
Sinds 1 juli 2019
Hoofdactiviteit: 43.34202 - Schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden
Sinds 1 juli 2019
Hoofdactiviteit: 43.39001 - Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
Sinds 1 juli 2019
Hoofdactiviteit: 43.39002 - Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g
Sinds 1 juli 2019
Hoofdactiviteit: 43.992 - Gevelreiniging
Sinds 1 juli 2019
Hoofdactiviteit: 43.99201 - Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
Sinds 1 juli 2019
Hoofdactiviteit: 43.99402 - Uitvoeren van voegwerken
Sinds 1 juli 2019
Hoofdactiviteit: 43.99904 - Monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
Sinds 1 juli 2019
Hoofdactiviteit: 43.99905 - Uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
Sinds 1 juli 2019
Hoofdactiviteit: 43.99906 - Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
Sinds 1 juli 2019
Hoofdactiviteit: 46.13002 - Handelsbemiddeling in verf en vernis
Sinds 1 juli 2019
Hoofdactiviteit: 81.210 - Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 1 juli 2019
Hoofdactiviteit: 81.220 - Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 1 juli 2019
Hoofdactiviteit: 81.22001 - Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen : kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enz.
Sinds 1 juli 2019
Hoofdactiviteit: 81.22002 - Lappen van ramen
Sinds 1 juli 2019
Hoofdactiviteit: 81.22003 - Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen
Sinds 1 juli 2019
Hoofdactiviteit: 82.990 - Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 1 juli 2019
Hoofdactiviteit: 96.099 - Overige persoonlijke diensten
Sinds 1 juli 2019
 
 

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.