shadow

Opgelet ! Deze vestigingseenheid werd stopgezet. De getoonde gegevens weerspiegelen de toestand op het moment van stopzetting van de vestigingseenheid.

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen

Ondernemingsnummer:0746.508.040
Status van de entiteit:Stopgezet
Nummer van de vestigingseenheid:2.301.371.619
Status van de vestigingseenheid:Stopgezet
Sinds 15 juni 2021
Begindatum:24 april 2020
Naam van de vestigingseenheid: L.E.R.S project
Naam in het Nederlands, sinds 24 april 2020
Adres van de vestigingseenheid:
Overdam   10 Stratenplan
9930   Lievegem
Sinds 24 april 2020
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)

Hoofdactiviteit: 01.61004 - Snoeien van fruitbomen en wijnstokken
Sinds 24 april 2020
Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 24 april 2020
Hoofdactiviteit: 43.12003 - Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen
Sinds 24 april 2020
Hoofdactiviteit: 43.12011 - Ruimen van bouwterreinen
Sinds 24 april 2020
Hoofdactiviteit: 43.291 - Isolatiewerkzaamheden
Sinds 24 april 2020
Hoofdactiviteit: 43.29903 - Overige installaties (inclusief accessoires), n.e.g.
Sinds 24 april 2020
Hoofdactiviteit: 43.29904 - Algemene bouwinstallatie
Sinds 24 april 2020
Hoofdactiviteit: 43.99201 - Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
Sinds 24 april 2020
Hoofdactiviteit: 43.99402 - Uitvoeren van voegwerken
Sinds 24 april 2020
Hoofdactiviteit: 43.999 - Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 24 april 2020
Hoofdactiviteit: 43.99901 - Bouwen van funderingen, inclusief heien
Sinds 24 april 2020
Hoofdactiviteit: 81.300 - Landschapsverzorging
Sinds 24 april 2020
Hoofdactiviteit: 81.30001 - Snoeien van bomen en heggen
Sinds 24 april 2020
Hoofdactiviteit: 81.30002 - Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
Sinds 24 april 2020
 
 

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.