shadow

Opgelet ! Deze vestigingseenheid werd stopgezet. De getoonde gegevens weerspiegelen de toestand op het moment van stopzetting van de vestigingseenheid.

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen

Ondernemingsnummer:0747.683.423
Status van de entiteit:Stopgezet
Nummer van de vestigingseenheid:2.303.025.072
Status van de vestigingseenheid:Stopgezet
Sinds 31 december 2020
Begindatum:26 mei 2020
Naam van de vestigingseenheid: GG BOUW
Naam in het Nederlands, sinds 26 mei 2020
Adres van de vestigingseenheid:
Noordstraat(M)   40 Stratenplan bus a
3630   Maasmechelen
Sinds 26 mei 2020
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)

Hoofdactiviteit: 25.11001 - Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw
Sinds 26 mei 2020
Hoofdactiviteit: 25.11003 - Vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal : bouwketen, modulaire tentoonstellingselementen, telefooncellen, enz.
Sinds 26 mei 2020
Hoofdactiviteit: 33.12011 - Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden
Sinds 26 mei 2020
Hoofdactiviteit: 41.10101 - Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken
Sinds 26 mei 2020
Hoofdactiviteit: 41.20101 - Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen
Sinds 26 mei 2020
Hoofdactiviteit: 41.20102 - Bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur"
Sinds 26 mei 2020
Hoofdactiviteit: 41.20112 - Bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur"
Sinds 26 mei 2020
Hoofdactiviteit: 41.20121 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen
Sinds 26 mei 2020
Hoofdactiviteit: 41.20122 - Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf
Sinds 26 mei 2020
Hoofdactiviteit: 41.203 - Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 26 mei 2020
Hoofdactiviteit: 41.20301 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en stapelplaatsen, scholen ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur, enz.
Sinds 26 mei 2020
Hoofdactiviteit: 41.20302 - Montage van hangars, loodsen, schuren, silo's enz. voor landbouwdoeleinden
Sinds 26 mei 2020
Hoofdactiviteit: 42.11001 - Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails)
Sinds 26 mei 2020
Hoofdactiviteit: 43.110 - Slopen
Sinds 26 mei 2020
Hoofdactiviteit: 43.11001 - Slopen van gebouwen en andere bouwwerken
Sinds 26 mei 2020
Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 26 mei 2020
Hoofdactiviteit: 43.12011 - Ruimen van bouwterreinen
Sinds 26 mei 2020
Hoofdactiviteit: 43.21102 - Installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen
Sinds 26 mei 2020
Hoofdactiviteit: 43.291 - Isolatiewerkzaamheden
Sinds 26 mei 2020
Hoofdactiviteit: 43.29101 - Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
Sinds 26 mei 2020
Hoofdactiviteit: 43.29102 - Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
Sinds 26 mei 2020
Hoofdactiviteit: 43.29103 - Isolatie van koelkamers en -pakhuizen
Sinds 26 mei 2020
Hoofdactiviteit: 43.29901 - Installatie van stores en zonneschermen
Sinds 26 mei 2020
Hoofdactiviteit: 43.29912 - Installatie van antennes en bliksemafleiders
Sinds 26 mei 2020
Hoofdactiviteit: 43.39001 - Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
Sinds 26 mei 2020
Hoofdactiviteit: 43.992 - Gevelreiniging
Sinds 26 mei 2020
Hoofdactiviteit: 43.99201 - Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
Sinds 26 mei 2020
Hoofdactiviteit: 43.994 - Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 26 mei 2020
Hoofdactiviteit: 43.99401 - Uitvoeren van metselwerk
Sinds 26 mei 2020
Hoofdactiviteit: 43.99402 - Uitvoeren van voegwerken
Sinds 26 mei 2020
Hoofdactiviteit: 43.99901 - Bouwen van funderingen, inclusief heien
Sinds 26 mei 2020
Hoofdactiviteit: 43.99904 - Monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
Sinds 26 mei 2020
Hoofdactiviteit: 43.99905 - Uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
Sinds 26 mei 2020
Hoofdactiviteit: 43.99906 - Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
Sinds 26 mei 2020
Hoofdactiviteit: 46.731 - Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment
Sinds 26 mei 2020
Hoofdactiviteit: 71.11103 - Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.)
Sinds 26 mei 2020
Hoofdactiviteit: 71.11104 - Leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen
Sinds 26 mei 2020
Hoofdactiviteit: 81.210 - Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 26 mei 2020
Hoofdactiviteit: 81.220 - Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 26 mei 2020
Hoofdactiviteit: 81.22001 - Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen : kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enz.
Sinds 26 mei 2020
 
 

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.