shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen

Ondernemingsnummer:0783.816.715
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.329.940.196
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:25 maart 2022
Naam van de vestigingseenheid: JR TERRASSEMENT
Naam in het Frans, sinds 25 maart 2022
Adres van de vestigingseenheid:
Rue de l'Usine   2
4840   Welkenraedt
Sinds 25 maart 2022
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)

Hoofdactiviteit: 42.110 - Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 25 maart 2022
Hoofdactiviteit: 42.211 - Bouw van water- en gasdistributienetten
Sinds 25 maart 2022
Hoofdactiviteit: 42.212 - Bouw van rioleringen
Sinds 25 maart 2022
Hoofdactiviteit: 42.911 - Baggerwerken
Sinds 25 maart 2022
Hoofdactiviteit: 43.120 - Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 25 maart 2022
Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 25 maart 2022
Hoofdactiviteit: 43.12002 - Geschikt maken van terreinen voor mijnbouw : verwijderen van deklagen en overige werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning
Sinds 25 maart 2022
Hoofdactiviteit: 43.12003 - Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen
Sinds 25 maart 2022
Hoofdactiviteit: 43.12004 - Drainage van land- en bosbouwgrond
Sinds 25 maart 2022
Hoofdactiviteit: 43.12011 - Ruimen van bouwterreinen
Sinds 25 maart 2022
Hoofdactiviteit: 43.130 - Proefboren en boren
Sinds 25 maart 2022
Hoofdactiviteit: 43.39001 - Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
Sinds 25 maart 2022
Hoofdactiviteit: 43.39002 - Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g
Sinds 25 maart 2022
Hoofdactiviteit: 81.300 - Landschapsverzorging
Sinds 25 maart 2022
Nevenactiviteit: 43.99905 - Uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
Sinds 25 maart 2022
Nevenactiviteit: 43.99906 - Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
Sinds 25 maart 2022
Nevenactiviteit: 43.99911 - Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel
Sinds 25 maart 2022
Nevenactiviteit: 46.731 - Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment
Sinds 25 maart 2022
Nevenactiviteit: 47.521 - Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment
Sinds 25 maart 2022
Nevenactiviteit: 77.310 - Verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen
Sinds 25 maart 2022
Nevenactiviteit: 77.320 - Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw
Sinds 25 maart 2022
 
 

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.