shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen
Ondernemingsnummer:0808.751.455
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.175.067.424
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:1 januari 2009
Naam van de vestigingseenheid: Mertens Lisette
Naam in het Nederlands, sinds 1 januari 2009
Adres van de vestigingseenheid:
Tallaart   4 Stratenplan
2500   Lier
Sinds 1 januari 2009
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)
Hoofdactiviteit: 41.201 - Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2009
Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 1 januari 2009
Hoofdactiviteit: 43.12003 - Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen
Sinds 1 januari 2009
Hoofdactiviteit: 43.12004 - Drainage van land- en bosbouwgrond
Sinds 1 januari 2009
Hoofdactiviteit: 43.12011 - Ruimen van bouwterreinen
Sinds 1 januari 2009
Hoofdactiviteit: 43.29101 - Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
Sinds 1 januari 2009
Hoofdactiviteit: 43.29901 - Installatie van stores en zonneschermen
Sinds 1 januari 2009
Hoofdactiviteit: 43.29903 - Overige installaties (inclusief accessoires), n.e.g.
Sinds 1 januari 2009
Hoofdactiviteit: 43.29904 - Algemene bouwinstallatie
Sinds 1 januari 2009
Hoofdactiviteit: 43.39001 - Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2009
Hoofdactiviteit: 43.39002 - Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g
Sinds 1 januari 2009
Hoofdactiviteit: 43.99201 - Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
Sinds 1 januari 2009
Hoofdactiviteit: 43.99402 - Uitvoeren van voegwerken
Sinds 1 januari 2009
Hoofdactiviteit: 43.99901 - Bouwen van funderingen, inclusief heien
Sinds 1 januari 2009
 
 

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.