shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen
Ondernemingsnummer:0809.760.453
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.176.557.462
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:11 februari 2009
Naam van de vestigingseenheid: FP SERVICES
Naam in het Frans, sinds 11 april 2014
Adres van de vestigingseenheid:
G. Van Leeuwlaan   37 Stratenplan
1140   Evere
Sinds 11 april 2014
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Toelatingen
Toelatingen ingeschreven bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)?  Klik hier
 
 
Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)
Hoofdactiviteit: 02.20001 - Exploitatie van bossen : houthakken en de productie van onbewerkt hout als mijnhout, gekloofde staken, palen en brandhout
Sinds 11 april 2014
Hoofdactiviteit: 25.61004 - Afbramen, zandstralen, trommelpolijsten en reinigen van metaal
Sinds 11 april 2014
Hoofdactiviteit: 42.110 - Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 11 april 2014
Hoofdactiviteit: 42.120 - Bouw van boven- en ondergrondse spoorwegen
Sinds 11 april 2014
Hoofdactiviteit: 42.211 - Bouw van water- en gasdistributienetten
Sinds 11 april 2014
Hoofdactiviteit: 42.212 - Bouw van rioleringen
Sinds 11 april 2014
Hoofdactiviteit: 42.219 - Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen, n.e.g.
Sinds 11 april 2014
Hoofdactiviteit: 42.21901 - Boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten
Sinds 11 april 2014
Hoofdactiviteit: 42.220 - Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
Sinds 11 april 2014
Hoofdactiviteit: 42.990 - Bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g.
Sinds 11 april 2014
Hoofdactiviteit: 43.120 - Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 11 april 2014
Hoofdactiviteit: 43.12011 - Ruimen van bouwterreinen
Sinds 11 april 2014
Hoofdactiviteit: 43.130 - Proefboren en boren
Sinds 11 april 2014
Hoofdactiviteit: 43.291 - Isolatiewerkzaamheden
Sinds 11 april 2014
Hoofdactiviteit: 43.299 - Overige bouwinstallatie, n.e.g.
Sinds 11 april 2014
Hoofdactiviteit: 43.39001 - Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
Sinds 11 april 2014
Hoofdactiviteit: 43.39002 - Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g
Sinds 11 april 2014
Hoofdactiviteit: 43.99201 - Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
Sinds 11 april 2014
Hoofdactiviteit: 43.99301 - Bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, enz.
Sinds 11 april 2014
Hoofdactiviteit: 43.99402 - Uitvoeren van voegwerken
Sinds 11 april 2014
Hoofdactiviteit: 43.999 - Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 11 april 2014
Hoofdactiviteit: 43.99901 - Bouwen van funderingen, inclusief heien
Sinds 11 april 2014
Hoofdactiviteit: 43.99904 - Monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
Sinds 11 april 2014
Hoofdactiviteit: 43.99906 - Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
Sinds 11 april 2014
Hoofdactiviteit: 46.190 - Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
Sinds 11 februari 2009
Hoofdactiviteit: 49.41001 - Goederenvervoer langs de weg : vervoer van boomstammen, vee, auto's, afval, vervoer met koelwagens, zwaar internationaal vervoer, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in tankwagens
Sinds 11 april 2014
Hoofdactiviteit: 53.10001 - Verzamelen, vervoeren en afleveren van post en pakjes in binnen- en buitenland
Sinds 11 april 2014
Hoofdactiviteit: 53.10003 - Distributie en aflevering van poststukken
Sinds 11 april 2014
Hoofdactiviteit: 62.020 - Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 11 februari 2009
Hoofdactiviteit: 62.02001 - Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en de toepassing van bijbehorende programmatuur (software)
Sinds 11 februari 2009
Hoofdactiviteit: 63.990 - Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e. g.
Sinds 11 februari 2009
Hoofdactiviteit: 70.210 - Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Sinds 11 februari 2009
Hoofdactiviteit: 70.21001 - Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie
Sinds 11 februari 2009
Hoofdactiviteit: 70.220 - Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 11 februari 2009
Hoofdactiviteit: 70.22001 - Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.
Sinds 11 februari 2009
Hoofdactiviteit: 71.11302 - Ontwerpen van tuinen en parken, enz.
Sinds 11 april 2014
Hoofdactiviteit: 73.20001 - Onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe producten
Sinds 11 februari 2009
Hoofdactiviteit: 81.210 - Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 11 april 2014
Hoofdactiviteit: 81.220 - Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 11 april 2014
Hoofdactiviteit: 81.22001 - Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen : kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enz.
Sinds 11 april 2014
Hoofdactiviteit: 81.22002 - Lappen van ramen
Sinds 11 april 2014
Hoofdactiviteit: 81.22003 - Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen
Sinds 11 april 2014
Hoofdactiviteit: 81.290 - Andere reinigingsactiviteiten
Sinds 11 april 2014
Hoofdactiviteit: 81.29002 - Reinigen van treinen, bussen, vliegtuigen, schepen, enz., inclusief olietankers
Sinds 11 april 2014
Hoofdactiviteit: 81.30001 - Snoeien van bomen en heggen
Sinds 11 april 2014
Hoofdactiviteit: 81.30002 - Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
Sinds 11 april 2014
Hoofdactiviteit: 82.990 - Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 11 april 2014
Hoofdactiviteit: 96.099 - Overige persoonlijke diensten
Sinds 11 februari 2009
 
 
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.