shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen
Ondernemingsnummer:0818.615.563
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.181.824.265
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:21 oktober 2009
Naam van de vestigingseenheid: Consmet
Naam in het Frans, sinds 21 oktober 2009
Adres van de vestigingseenheid:
Vijfstraten   73 Stratenplan
9100   Sint-Niklaas
Sinds 25 mei 2015
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Toelatingen
Toelatingen ingeschreven bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)?  Klik hier
 
 
Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)
Hoofdactiviteit: 33.200 - Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen
Sinds 21 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 41.20101 - Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen
Sinds 21 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 41.20102 - Bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur"
Sinds 21 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 41.20111 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enz.)
Sinds 21 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 41.20121 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen
Sinds 21 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 41.20301 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en stapelplaatsen, scholen ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur, enz.
Sinds 21 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 42.91101 - Uitvoeren van baggerwerken
Sinds 21 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 42.91102 - Ruimen van waterlopen, sloten, enz.
Sinds 21 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 21 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 43.12002 - Geschikt maken van terreinen voor mijnbouw : verwijderen van deklagen en overige werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning
Sinds 21 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 43.12004 - Drainage van land- en bosbouwgrond
Sinds 21 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 43.12011 - Ruimen van bouwterreinen
Sinds 21 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 43.13001 - Proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische, geologische of andere doeleinden
Sinds 21 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 43.211 - Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 21 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 43.221 - Loodgieterswerk
Sinds 21 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 43.222 - Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 21 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 43.29101 - Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
Sinds 21 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 43.29102 - Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
Sinds 21 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 43.29103 - Isolatie van koelkamers en -pakhuizen
Sinds 21 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 43.29904 - Algemene bouwinstallatie
Sinds 21 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 43.29912 - Installatie van antennes en bliksemafleiders
Sinds 21 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 43.333 - Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen
Sinds 21 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 43.341 - Schilderen van gebouwen
Sinds 21 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 43.39001 - Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
Sinds 21 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 43.39002 - Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g
Sinds 21 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 43.91001 - Bouw van daken
Sinds 21 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 43.91002 - Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal
Sinds 21 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 43.91003 - Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen
Sinds 21 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 43.99101 - Waterdicht maken van daken en dakterrassen
Sinds 21 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 43.99201 - Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
Sinds 21 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 43.99402 - Uitvoeren van voegwerken
Sinds 21 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 43.99905 - Uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
Sinds 21 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 43.99906 - Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
Sinds 21 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 46.180 - Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen
Sinds 21 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 46.190 - Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
Sinds 21 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 46.510 - Groothandel in computers, randapparatuur en software
Sinds 21 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 46.731 - Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment
Sinds 21 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 47.410 - Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels
Sinds 21 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 47.521 - Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment
Sinds 21 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 47.522 - Detailhandel in houten bouw- en tuinmaterialen in gespecialiseerde winkels
Sinds 21 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 49.320 - Exploitatie van taxi's
Sinds 21 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 49.390 - Overig personenvervoer te land, n.e.g.
Sinds 21 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 49.41001 - Goederenvervoer langs de weg : vervoer van boomstammen, vee, auto's, afval, vervoer met koelwagens, zwaar internationaal vervoer, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in tankwagens
Sinds 21 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 52.29041 - Besteldiensten : het ophalen van vracht en het groeperen van individuele vracht voor de verzending, het distribueren en thuisbezorgen van vracht bij aankomst
Sinds 21 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 56.301 - Cafés en bars
Sinds 21 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 62.010 - Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 21 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 62.020 - Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 21 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 62.030 - Beheer van computerfaciliteiten
Sinds 21 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 62.090 - Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Sinds 21 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 63.110 - Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
Sinds 21 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 63.120 - Webportalen
Sinds 21 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 81.210 - Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 21 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 81.220 - Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 21 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 81.22003 - Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen
Sinds 21 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 81.290 - Andere reinigingsactiviteiten
Sinds 21 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 81.300 - Landschapsverzorging
Sinds 21 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 95.110 - Reparatie van computers en randapparatuur
Sinds 21 oktober 2009
 
 
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.