shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen

Ondernemingsnummer:0819.137.878
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.181.866.233
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:28 september 2009
Naam van de vestigingseenheid: SOLIDE INVENESTMENTS
Naam in het Nederlands, sinds 28 september 2009
Adres van de vestigingseenheid:
Turnhoutsebaan   554 Stratenplan
2970   Schilde
Sinds 7 januari 2019
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)

Hoofdactiviteit: 42.11001 - Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails)
Sinds 28 september 2009
Hoofdactiviteit: 43.110 - Slopen
Sinds 6 februari 2013
Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 28 september 2009
Hoofdactiviteit: 43.12002 - Geschikt maken van terreinen voor mijnbouw : verwijderen van deklagen en overige werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning
Sinds 28 september 2009
Hoofdactiviteit: 43.12003 - Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen
Sinds 28 september 2009
Hoofdactiviteit: 43.12004 - Drainage van land- en bosbouwgrond
Sinds 28 september 2009
Hoofdactiviteit: 43.12011 - Ruimen van bouwterreinen
Sinds 28 september 2009
Hoofdactiviteit: 43.291 - Isolatiewerkzaamheden
Sinds 28 september 2009
Hoofdactiviteit: 43.994 - Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 6 februari 2013
Hoofdactiviteit: 46.731 - Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment
Sinds 1 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 46.739 - Groothandel in overige bouwmaterialen
Sinds 1 oktober 2009
Hoofdactiviteit: 68.100 - Handel in eigen onroerend goed
Sinds 7 november 2014
Hoofdactiviteit: 68.201 - Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Sinds 28 september 2009
Hoofdactiviteit: 68.203 - Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
Sinds 28 september 2009
 
 

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.