shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen
Ondernemingsnummer:0831.496.074
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.195.561.544
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:7 februari 2011
Naam van de vestigingseenheid: Bouwfirma Houbrechts - Construction Houbrechts
Naam in het Nederlands, sinds 7 februari 2011
Adres van de vestigingseenheid:
Driekruisenstraat   105 Stratenplan bus 1
3700   Tongeren
Sinds 7 februari 2011
Telefoonnummer:
012/232230 Sinds 7 februari 2011 (1)
Faxnummer:
012/262275 Sinds 7 februari 2011 (1)
E-mail:
info@houbrechtsbvba.beSinds 7 februari 2011 (1)
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Activiteiten Nacebel-code versie 2008(2)
Hoofdactiviteit: 25.11001 - Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw
Sinds 7 februari 2011
Hoofdactiviteit: 41.201 - Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 7 februari 2011
Hoofdactiviteit: 41.20101 - Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen
Sinds 7 februari 2011
Hoofdactiviteit: 41.20102 - Bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur"
Sinds 7 februari 2011
Hoofdactiviteit: 41.20111 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enz.)
Sinds 7 februari 2011
Hoofdactiviteit: 41.20112 - Bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur"
Sinds 7 februari 2011
Hoofdactiviteit: 41.20121 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen
Sinds 7 februari 2011
Hoofdactiviteit: 41.20122 - Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf
Sinds 7 februari 2011
Hoofdactiviteit: 41.202 - Algemene bouw van kantoorgebouwen
Sinds 7 februari 2011
Hoofdactiviteit: 41.203 - Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 7 februari 2011
Hoofdactiviteit: 41.20301 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en stapelplaatsen, scholen ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur, enz.
Sinds 7 februari 2011
Hoofdactiviteit: 41.20302 - Montage van hangars, loodsen, schuren, silo's enz. voor landbouwdoeleinden
Sinds 7 februari 2011
Hoofdactiviteit: 42.110 - Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 7 februari 2011
Hoofdactiviteit: 42.11001 - Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails)
Sinds 7 februari 2011
Hoofdactiviteit: 42.130 - Bouw van bruggen en tunnels
Sinds 7 februari 2011
Hoofdactiviteit: 42.13001 - Bouw van bruggen (inclusief bruggen voor verhoogde wegen), viaducten, enz.
Sinds 7 februari 2011
Hoofdactiviteit: 42.13002 - Bouw van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van overige ondergrondse doorgangen
Sinds 7 februari 2011
Hoofdactiviteit: 42.212 - Bouw van rioleringen
Sinds 7 februari 2011
Hoofdactiviteit: 42.219 - Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen, n.e.g.
Sinds 7 februari 2011
Hoofdactiviteit: 42.21901 - Boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten
Sinds 7 februari 2011
Hoofdactiviteit: 42.21911 - Aanleg van waterdistributienetten en rioleringen
Sinds 7 februari 2011
Hoofdactiviteit: 42.21912 - Aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroleumproducten, enz.
Sinds 7 februari 2011
Hoofdactiviteit: 42.22001 - Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie
Sinds 7 februari 2011
Hoofdactiviteit: 42.22002 - Aanleg van telecommunicatielijnen en -netten
Sinds 7 februari 2011
Hoofdactiviteit: 43.110 - Slopen
Sinds 7 februari 2011
Hoofdactiviteit: 43.11001 - Slopen van gebouwen en andere bouwwerken
Sinds 7 februari 2011
Hoofdactiviteit: 43.120 - Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 7 februari 2011
Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 7 februari 2011
Hoofdactiviteit: 43.13002 - Uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties
Sinds 7 februari 2011
Hoofdactiviteit: 43.291 - Isolatiewerkzaamheden
Sinds 7 februari 2011
Hoofdactiviteit: 43.29101 - Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
Sinds 7 februari 2011
Hoofdactiviteit: 43.29102 - Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
Sinds 7 februari 2011
Hoofdactiviteit: 43.310 - Stukadoorswerk
Sinds 7 februari 2011
Hoofdactiviteit: 43.31001 - Aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken
Sinds 7 februari 2011
Hoofdactiviteit: 43.32031 - Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten
Sinds 7 februari 2011
Hoofdactiviteit: 43.99402 - Uitvoeren van voegwerken
Sinds 7 februari 2011
Hoofdactiviteit: 43.996 - Chapewerken
Sinds 7 februari 2011
Hoofdactiviteit: 43.99601 - Chapewerken
Sinds 7 februari 2011
Hoofdactiviteit: 43.99901 - Bouwen van funderingen, inclusief heien
Sinds 7 februari 2011
Hoofdactiviteit: 71.11103 - Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.)
Sinds 7 februari 2011
 
 
RSZ-activiteiten Nacebel-code versie 2008(2)
Hoofdactiviteit: 41.201 - Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 7 februari 2011
 
 

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.