shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen
Ondernemingsnummer:0837.815.031
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.200.677.701
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:13 juli 2011
Naam van de vestigingseenheid: Alg.Bouwwerken & Renovaties Ketelslegers
Naam in het Nederlands, sinds 13 juli 2011
Adres van de vestigingseenheid:
Donkelstraat   41 Stratenplan
3700   Tongeren
Sinds 13 juli 2011
Telefoonnummer:
012/441955 Sinds 13 juli 2011 (1)
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Activiteiten Nacebel-code versie 2008(2)
Hoofdactiviteit: 41.20101 - Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen
Sinds 13 juli 2011
Hoofdactiviteit: 41.20102 - Bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur"
Sinds 13 juli 2011
Hoofdactiviteit: 41.20111 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enz.)
Sinds 13 juli 2011
Hoofdactiviteit: 41.20112 - Bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur"
Sinds 13 juli 2011
Hoofdactiviteit: 41.20121 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen
Sinds 13 juli 2011
Hoofdactiviteit: 41.20122 - Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf
Sinds 13 juli 2011
Hoofdactiviteit: 42.11001 - Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails)
Sinds 13 juli 2011
Hoofdactiviteit: 43.33101 - Aanbrengen in gebouwen en andere bouww. van : vloer-of wandtegels van keramische stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei, enz.
Sinds 13 juli 2011
Hoofdactiviteit: 43.99901 - Bouwen van funderingen, inclusief heien
Sinds 13 juli 2011
Hoofdactiviteit: 43.99902 - Vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting
Sinds 13 juli 2011
Hoofdactiviteit: 43.99903 - Bouwen van schoorstenen en industriële ovens
Sinds 13 juli 2011
Hoofdactiviteit: 43.99904 - Monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
Sinds 13 juli 2011
Hoofdactiviteit: 43.99905 - Uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
Sinds 13 juli 2011
Hoofdactiviteit: 43.99906 - Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
Sinds 13 juli 2011
Hoofdactiviteit: 43.99907 - Bouwen van koelkamers, kluizen, enz.
Sinds 13 juli 2011
Hoofdactiviteit: 43.99911 - Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel
Sinds 13 juli 2011
Hoofdactiviteit: 43.99921 - Uitvoeren van diverse werkzaamheden onder water
Sinds 13 juli 2011
Hoofdactiviteit: 43.99931 - Installatie van particuliere zwembaden
Sinds 13 juli 2011
Hoofdactiviteit: 81.30001 - Snoeien van bomen en heggen
Sinds 13 juli 2011
Hoofdactiviteit: 81.30002 - Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
Sinds 13 juli 2011
 
 
RSZ-activiteiten Nacebel-code versie 2008(2)
Hoofdactiviteit: 41.201 - Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 augustus 2011
 
 

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.