shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen
Ondernemingsnummer:0846.714.978
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.210.664.246
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:14 juni 2012
Naam van de vestigingseenheid:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Adres van de vestigingseenheid:
Gen.Geneesheer Derachelaan   58 Stratenplan
1050   Elsene
Sinds 14 juni 2012
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)
Hoofdactiviteit: 42.110 - Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 14 juni 2012
Hoofdactiviteit: 42.120 - Bouw van boven- en ondergrondse spoorwegen
Sinds 14 juni 2012
Hoofdactiviteit: 42.211 - Bouw van water- en gasdistributienetten
Sinds 14 juni 2012
Hoofdactiviteit: 42.212 - Bouw van rioleringen
Sinds 14 juni 2012
Hoofdactiviteit: 42.219 - Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen, n.e.g.
Sinds 14 juni 2012
Hoofdactiviteit: 42.21901 - Boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten
Sinds 14 juni 2012
Hoofdactiviteit: 42.220 - Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
Sinds 14 juni 2012
Hoofdactiviteit: 42.990 - Bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g.
Sinds 14 juni 2012
Hoofdactiviteit: 43.120 - Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 14 juni 2012
Hoofdactiviteit: 43.12011 - Ruimen van bouwterreinen
Sinds 14 juni 2012
Hoofdactiviteit: 43.130 - Proefboren en boren
Sinds 14 juni 2012
Hoofdactiviteit: 43.291 - Isolatiewerkzaamheden
Sinds 14 juni 2012
Hoofdactiviteit: 43.299 - Overige bouwinstallatie, n.e.g.
Sinds 14 juni 2012
Hoofdactiviteit: 43.39001 - Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
Sinds 14 juni 2012
Hoofdactiviteit: 43.39002 - Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g
Sinds 14 juni 2012
Hoofdactiviteit: 43.99201 - Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
Sinds 14 juni 2012
Hoofdactiviteit: 43.99301 - Bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, enz.
Sinds 14 juni 2012
Hoofdactiviteit: 43.99402 - Uitvoeren van voegwerken
Sinds 14 juni 2012
Hoofdactiviteit: 43.999 - Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 14 juni 2012
Hoofdactiviteit: 43.99901 - Bouwen van funderingen, inclusief heien
Sinds 14 juni 2012
Hoofdactiviteit: 43.99904 - Monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
Sinds 14 juni 2012
Hoofdactiviteit: 43.99906 - Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
Sinds 14 juni 2012
Hoofdactiviteit: 81.210 - Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 14 juni 2012
Hoofdactiviteit: 81.220 - Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 14 juni 2012
Hoofdactiviteit: 81.22001 - Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen : kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enz.
Sinds 14 juni 2012
Hoofdactiviteit: 81.22002 - Lappen van ramen
Sinds 14 juni 2012
Hoofdactiviteit: 81.290 - Andere reinigingsactiviteiten
Sinds 14 juni 2012
Hoofdactiviteit: 81.30001 - Snoeien van bomen en heggen
Sinds 14 juni 2012
Hoofdactiviteit: 81.30002 - Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
Sinds 14 juni 2012
 
 

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.