shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen
Ondernemingsnummer:0849.139.186
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.213.641.354
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:1 oktober 2012
Naam van de vestigingseenheid: Q-BOUWPARTNERS
Naam in het Nederlands, sinds 1 oktober 2012
Adres van de vestigingseenheid:
Ploeglei   31 Stratenplan
2950   Kapellen
Sinds 20 juli 2018
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)
Hoofdactiviteit: 16.230 - Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk
Sinds 1 oktober 2012
Hoofdactiviteit: 41.10101 - Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken
Sinds 1 oktober 2012
Hoofdactiviteit: 42.130 - Bouw van bruggen en tunnels
Sinds 1 oktober 2012
Hoofdactiviteit: 43.221 - Loodgieterswerk
Sinds 1 oktober 2012
Hoofdactiviteit: 43.222 - Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 oktober 2012
Hoofdactiviteit: 43.22202 - Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming)
Sinds 1 oktober 2012
Hoofdactiviteit: 43.291 - Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 oktober 2012
Hoofdactiviteit: 43.29101 - Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
Sinds 1 oktober 2012
Hoofdactiviteit: 43.29102 - Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
Sinds 1 oktober 2012
Hoofdactiviteit: 43.99402 - Uitvoeren van voegwerken
Sinds 1 oktober 2012
Hoofdactiviteit: 46.130 - Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
Sinds 1 oktober 2012
Hoofdactiviteit: 68.311 - Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 1 oktober 2012
Hoofdactiviteit: 68.31101 - Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed
Sinds 1 oktober 2012
Hoofdactiviteit: 68.321 - Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 1 oktober 2012
Hoofdactiviteit: 68.32101 - Verlenen, in opdracht van de eigenaar of de medeeigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen (residentiël gebouw)
Sinds 1 oktober 2012
Hoofdactiviteit: 68.32102 - Innen van de huur (residentiële gebouwen)
Sinds 1 oktober 2012
Hoofdactiviteit: 68.322 - Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 1 oktober 2012
Hoofdactiviteit: 68.32201 - Verlenen in opdracht van de eigenaar(s) van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen (niet residentiël gebouw)
Sinds 1 oktober 2012
Hoofdactiviteit: 68.32202 - Innen van de huur (niet residentiële gebouwen)
Sinds 1 oktober 2012
Hoofdactiviteit: 71.11101 - Verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer
Sinds 1 oktober 2012
Hoofdactiviteit: 81.100 - Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen
Sinds 1 oktober 2012
 
 

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.