shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen

Ondernemingsnummer:0540.604.457
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.224.958.779
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:2 december 2013
Naam van de vestigingseenheid: CUSTOM SERVICES
Naam in het Frans, sinds 2 december 2013
Adres van de vestigingseenheid:
Marsveldplein   5  bus 14
1050   Elsene
Sinds 1 oktober 2019
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Toelatingen

Toelatingen ingeschreven bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)?  Klik hier
 
 

Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)

Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 2 december 2013
Hoofdactiviteit: 43.12003 - Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen
Sinds 2 december 2013
Hoofdactiviteit: 43.12011 - Ruimen van bouwterreinen
Sinds 2 december 2013
Hoofdactiviteit: 43.13002 - Uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties
Sinds 2 december 2013
Hoofdactiviteit: 43.29101 - Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
Sinds 2 december 2013
Hoofdactiviteit: 43.29102 - Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
Sinds 2 december 2013
Hoofdactiviteit: 43.29103 - Isolatie van koelkamers en -pakhuizen
Sinds 2 december 2013
Hoofdactiviteit: 43.29904 - Algemene bouwinstallatie
Sinds 2 december 2013
Hoofdactiviteit: 43.39001 - Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
Sinds 2 december 2013
Hoofdactiviteit: 43.39002 - Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g
Sinds 2 december 2013
Hoofdactiviteit: 43.99201 - Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
Sinds 2 december 2013
Hoofdactiviteit: 43.99402 - Uitvoeren van voegwerken
Sinds 2 december 2013
Hoofdactiviteit: 43.99906 - Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
Sinds 2 december 2013
Hoofdactiviteit: 47.191 - Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen niet overheersen (verkoopoppervlakte < 2500 m²)
Sinds 2 december 2013
Hoofdactiviteit: 63.990 - Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e. g.
Sinds 2 december 2013
Hoofdactiviteit: 70.220 - Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 2 december 2013
Hoofdactiviteit: 70.22001 - Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.
Sinds 22 februari 2023
Hoofdactiviteit: 70.22002 - Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enz.
Sinds 22 februari 2023
Hoofdactiviteit: 79.11004 - Verkoop van entreekaarten, enz.
Sinds 2 december 2013
Hoofdactiviteit: 79.909 - Overige reserveringsactiviteiten
Sinds 2 december 2013
Hoofdactiviteit: 80.10001 - Houden van toezicht, bewaking en andere activiteiten ter bescherming van personen of eigendommen : lijfwachten, straatpatrouilles, bewaking van woningen, kantoren, fabrieken, bouwterreinen, enz.
Sinds 22 februari 2023
Hoofdactiviteit: 81.100 - Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen
Sinds 2 december 2013
Hoofdactiviteit: 81.210 - Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 2 december 2013
Hoofdactiviteit: 81.22001 - Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen : kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enz.
Sinds 2 december 2013
Hoofdactiviteit: 81.22002 - Lappen van ramen
Sinds 2 december 2013
Hoofdactiviteit: 81.30001 - Snoeien van bomen en heggen
Sinds 22 februari 2023
Hoofdactiviteit: 81.30002 - Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
Sinds 22 februari 2023
Hoofdactiviteit: 82.110 - Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
Sinds 22 februari 2023
Hoofdactiviteit: 82.990 - Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 22 februari 2023
Hoofdactiviteit: 96.099 - Overige persoonlijke diensten
Sinds 2 december 2013
Hoofdactiviteit: 97.000 - Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel
Sinds 22 februari 2023
 
 
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.