shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0411.817.755
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 13 november 1963
Begindatum:13 november 1963
Naam:Liberale Mutualiteit Plus - afgekort : LM Plus
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 1 januari 2019
Adres van de zetel: Kalkoven 22
1730 Asse
Sinds 22 november 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Ziekenfonds / Maatschappij van onderlinge bijstand / Landsbond van ziekenfondsen
Sinds 13 november 1963
Aantal vestigingseenheden (VE): 100  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Van Tittelboom ,  Johan  Sinds 1 januari 2019
Gedelegeerd bestuurder Van Tittelboom ,  Johan  Sinds 1 januari 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1964
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  84.302 -  Ziekenfondsen en zorgkassen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0411.721.745 (Liberale Mutualiteit Limburg)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 1 januari 2019
0411.762.822 (Liberale Mutualiteit Provincie Antwerpen)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 1 januari 2019
0851.350.192 (Liberale Mutualiteit West-Vlaanderen)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 1 januari 2019
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug