shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0417.758.610
(Dit ondernemingsnummer vervangt 0850.483.231 afgesloten sinds 23/09/2010)
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 22 december 1977
Begindatum:22 december 1977
Naam:KATHOLIEK ONDERWIJS DEKENAAT BILZEN
Naam in het Nederlands, sinds 19 maart 1992
Afkorting: K.O.D.B.
Naam in het Nederlands, sinds 22 december 1977
Adres van de zetel: Schoolstraat 45
3740 Bilzen
Sinds 20 december 2004
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 22 december 1977
Aantal vestigingseenheden (VE): 27  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 15 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 februari 1978
Aanbestedende overheid
Sinds 22 december 1977
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  85.204 -  Vrij gesubsidieerd gewoon lager onderwijs
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Dit ondernemingsnummer vervangt 0850.483.231 afgesloten sinds 23/09/2010
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
0417.758.610 0850.483.231

Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
0417.758.610

Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
0417.758.610 0850.483.231

Werkgeversrepertorium
0417.758.610

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug