shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0446.022.331
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 2 juli 1991
Begindatum:2 juli 1991
Naam:Foyer De Lork
Naam in het Nederlands, sinds 2 juli 1991
Adres van de zetel: Hazenhout 1   bus D
2440 Geel
Sinds 20 april 2023
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 2 juli 1991
Aantal vestigingseenheden (VE): 33  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 31 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 12 augustus 1996
Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 2016
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  87.101  -  Rust- en verzorgingstehuizen (R.V.T.)
Sinds 1 september 2016
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  87.301 -  Rusthuizen voor ouderen (R.O.B.)
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0477.468.246 (BEERZELFLATS)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 1 juli 2017
0877.651.842 (TER HULST)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 1 juli 2017
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug