shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0448.197.309
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 23 september 1992
Begindatum:23 september 1992
Naam:MODEVA
Naam in het Nederlands, sinds 23 september 1992
Adres van de zetel: Guldensporenpark 117   bus A
9820 Merelbeke
Sinds 30 september 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 23 september 1992
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0843.673.732   Sinds 18 november 2019
Bestuurder 0881.622.310   Sinds 18 november 2019
Vaste vertegenwoordiger Desimpel ,  Christophe  (0843.673.732)   Sinds 18 november 2019
Vaste vertegenwoordiger Desmet ,  Jean-Luc  (0881.622.310)   Sinds 18 november 2019
Persoon belast met dagelijks bestuur 0843.673.732   Sinds 18 november 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 september 1994
Onderworpen aan btw
Sinds 1 september 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  87.101  -  Rust- en verzorgingstehuizen (R.V.T.)
Sinds 1 september 2021
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  87.301 -  Rusthuizen voor ouderen (R.O.B.)
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 562.000,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 oktober 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug