shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0465.787.169
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 22 april 1999
Begindatum:22 april 1999
Naam:STAMPERKE
Naam in het Nederlands, sinds 10 februari 2014
Adres van de zetel: Wilgenstraat 21
8870 Izegem
Sinds 1 juli 2006
Telefoonnummer:
0477510358 Sinds 1 juli 2006(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@stamperke.beSinds 1 juli 2006(1)
Webadres:
www.stamperke.be Sinds 1 juli 2006(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 9 april 1999
Aantal vestigingseenheden (VE): 3  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Vandorpe ,  Stephanie  Sinds 27 november 2007
Bestuurder Verschaeve ,  Christophe  Sinds 19 december 2006
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 12 mei 2014
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 3 maart 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 12 mei 2014
Kinderopvang (Vlaamse Gemeenschap)(2)
Sinds 1 april 2014
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  88.911 -  Kinderdagverblijven en crèches
Sinds 3 maart 2014
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 62.000,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Kind en Gezin reikt erkenningen, vergunningen en attesten van toezicht uit. Meer informatie over deze organisator via https://www.kindengezin.be

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug