shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0480.144.852
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 5 mei 2003
Begindatum:5 mei 2003
Naam:ACTIV GARDEN
Naam in het Nederlands, sinds 29 april 2003
Adres van de zetel: Verlorengoedstraat 3 Stratenplan
8750 Wingene
Sinds 26 december 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 29 april 2003
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Dauwe ,  Reinhard  Sinds 1 juni 2005
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 4 oktober 2017
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 3 september 2018
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 oktober 2003
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 4 oktober 2017
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  47.761  -  Detailhandel in bloemen, planten, zaden en kunstmeststoffen in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  81.300 -  Landschapsverzorging
Sinds 3 september 2018
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug