shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0480.296.191
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 23 mei 2003
Begindatum:23 mei 2003
Naam:SCHILDERWERKEN MEYLEMANS PATRICK
Naam in het Nederlands, sinds 6 mei 2003
Adres van de zetel: Velveken 94 Stratenplan
2440 Geel
Sinds 17 juni 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 6 mei 2003
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Meylemans ,  Yoshi  Sinds 1 augustus 2020
Zaakvoerder (2) Meylemans ,  Patrick  Sinds 6 mei 2003
Zaakvoerder (2) Meylemans ,  Ziggy  Sinds 1 juli 2011
Zaakvoerder (2) Vets ,  Christine  Sinds 1 oktober 2007
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Aannemer van schilderwerken
Sinds 1 juli 2003
 
Behanger-plaatser van wand- en vloerbekleding
Sinds 1 juli 2003
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 juli 2003
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juli 2003
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  43.341  -  Schilderen van gebouwen
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  47.112  -  Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte < 100 m²)
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  47.620  -  Detailhandel in kranten en kantoorbehoeften in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  92.000  -  Loterijen en kansspelen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug