shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0652.664.401
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 mei 2016
Begindatum:1 mei 2016
Naam:Bénétou, Fabien
Sinds 1 mei 2016
Telefoonnummer:
0476/064801 Sinds 1 mei 2016(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
fabien-services@benetou.frSinds 1 mei 2016(1)
Webadres:
http://fabien.benetou.fr Sinds 1 mei 2016(1)
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Bénétou ,  Fabien  Sinds 1 mei 2016
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 mei 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 1 mei 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 mei 2016
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

BTW 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 1 mei 2016
BTW 2008  58.290  -  Overige uitgeverijen van software
Sinds 1 mei 2016
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 mei 2016
BTW 2008  74.109  -  Overige activiteiten van gespecialiseerde designers
Sinds 1 mei 2016
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug