shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0665.695.756
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 3 november 2016
Begindatum:3 november 2016
Naam:TJ-Technics
Naam in het Nederlands, sinds 3 november 2016
Adres van de zetel: Europastraat 19 Stratenplan
2850 Boom
Sinds 1 juli 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 3 november 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) De Weerdt ,  Tom  Sinds 3 november 2016
Zaakvoerder (2) Jansen ,  Jessica  Sinds 3 november 2016
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 november 2016
 
Eindafwerking (schilderen en behangen)
Sinds 10 december 2018
 
Elektrotechniek
Sinds 8 november 2016
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 december 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid eindafwerking in de bouwsector
Sinds 10 december 2018
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 8 november 2016
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 8 november 2016
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 3 november 2016
BTW 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 3 november 2016
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar3 november 2016
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2017
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug