shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0766.263.376
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 april 2021
Begindatum:1 april 2021
Naam:TRANS-WINKLER
Naam in het Frans, sinds 1 april 2021
Adres van de zetel: Rue Emile Vandervelde 65 Stratenplan
4317 Faimes
Sinds 1 april 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 1 april 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Winkler ,  Boris  Sinds 1 april 2021
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 23 april 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 1 april 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 23 april 2021
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 23 april 2021
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  52.210  -  Diensten in verband met vervoer te land
Sinds 1 april 2021
BTW 2008  01.610  -  Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen
Sinds 1 april 2021
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 1 april 2021
BTW 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 1 april 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 april 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug